Giới thiệu

SaigonPlus.net là một Website được thành lập với định hướng chia sẻ những kiến thức, hiểu biết về các lĩnh vực Du lịch, Ẩm thực, Làm đẹp và các thông tin hữu ích liên quan đến Sài Gòn.

Người ta thương Sài Gòn bằng một thứ tình cảm mơ hồ nhưng mãnh liệt đến ngạt thở, nhưng như kiểu một thứ tình nghĩa khác, không phải là quê hương.