Lịch tạm ngừng cung cấp điện TP HCM Thứ Bảy ngày 14/5/2016

Ngày đăng: 10/05/2016

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 14/05/2016 một số khu vực dưới đây: Q.12, P Tam Phú, P Linh Xuân, P Linh Đông,… Kính đề nghị Quý Khách Hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về tình hình mất điện.

Screenshot_1
* Thứ Bảy ngày 14/05/2016:
– N19GD019D một phần phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 từ 08g0 đến 10g0.
– N19JD063D một phần phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 từ 10g30 đến 12g30.
– K29HT015D, J19DT217D một phần phường Tam Phú từ 09g00 đến 12g00; N29GT075D một phần phường Linh Xuân từ 09g00 đến 14g00; J19DT226D, J19DT221D, J19DT212D một phần phường Tam Phú, Linh Đông từ 13g00 đến 16g00

Loading...
việc làm tiếng trung