Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 14/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 1 ngày 14/8/2015 – L29EA005D một phần phường Bến Thành – Quận 1 từ 08g00 đến 09g00 – Q19C một phần …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 13/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 5 ngày 13/8/2015 – F1CIE004D một phần Phường 1 – Quận 5 từ 8g0 đến 13g0 Lịch cúp điện quận 6 và …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 12/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 1 ngày 12/8/2015 – L29E một phần phường Bến Thành – Quận 1 từ 07g00 đến 12g00 Lịch cúp điện quận …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 11/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận Bình Tân ngày 11/8/2015 – T19G: một phần phường An Lạc- Quận Bình Tân từ 08g00 đến 13g00 Lịch cúp điện quận …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 10/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận Bình Thạnh ngày 10/8/2015 – E19L một phần phường 22 quận Bình Thạnh từ 09g00 đến 14g00. – B19JG033D, E19LG114D, D29GG062D, …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 16/7/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận Bình Thạnh, Phú Nhuận ngày 16/07/2015 – R29FG031D, D29GG081D, U29BG051L, J19HG088D, J19HG089D, E19JG054D một phần phường 13, 21, 22, 25 quận …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 1/7/2015 một số khu vực dưới đây: * ĐIỆN LỰC BÌNH CHÁNH (Huyện Bình Chánh) : J29G, E29A, E29B, J29E, E29D, F19A một phần Thị trấn Tân Túc, một phần xã Lê …

Lịch cúp điện Sài Gòn ngày 16/6/2015, công ty điện lực TP HCM thông báo cắt điện một số khu vực dưới đây để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện trên toàn thành phố. Lịch cúp điện quận 5, quận 8 ngày 16/06/2015 – D1LCE013D một phần P7 Q5 từ 8h đến …

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂN THUẬN THÔNG BÁO TẠM NGƯNG CUNG CẤP ĐIỆN QUẬN 4 & QUẬN 7 Tuần lễ từ 03/06/2015 đến 09/06/2015 + THỨ TƯ NGÀY 03/06/2015: I29HJ030D một phần P.10, P.14 – Q.4 (8g30 – 13g30). W29BJ008N, W29BJ039D, W29CJ046N một phần khu Hưng Gia 1, 3, Hưng Phước 1, thi công Cảnh …

Công ty Điện lực Thủ Đức xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 03/6/2015 đến ngày 09/6/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện. Kính đề nghị …

Công ty Điện lực Thủ Thiêm xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ ngày 03/06/2015 đến ngày 09/06/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện. Cụ thể về …

Công ty Điện lực Củ Chi xin trân trọng thông báo: trong thời gian từ ngày 03/06/2015 đến ngày 09/06/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện. Kính đề nghị …

Công ty Điện Lực Duyên Hải trân trọng thông báo: trong thời gian từ ngày 03/06/2015 đến 09/06/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và bảo đảm sự hoạt động ổn định …

Công ty Điện Lực An Phú Đông xin trân trọng thông báo: trong thời gian từ 03/06/2015 đến 09/06/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện. Kính đề nghị Quý …

  Công ty Điện Lực Sài Gòn xin trân trọng thông báo: Trong thời gian từ 03/6/2015 đến 09/6/2015, Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 1 và Quận 3  để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của …