Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 29/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận Bình Tân ngày 29/8/2015 – P19H, E39C: một phần phường An Lạc A, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Tân …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 28/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 1 và quân 3 ngày 28/8/2015 – L29H, L29D, R29MA011D, E1AMA029D một phần phường Bến Thành, Bến Nghé – Quận 1, …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 27/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 1 và quân 3 ngày 27/8/2015 – Q19A, Q19MA028R, Q19MA005R, E1AMA029D một phần phường Bến Thành, Ng Thái Bình – Quận …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 26/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 1 và quân 3 ngày 26/8/2015 – L29G, Q19FA027D, L29IA005D, E1AMA029D, L29EA029D một phần phường Cầu Ô Lãnh, Ng Thái Bình …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 25/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 5 và quận 8 ngày 25/8/2015 – Q19BE017D một phần Phường 2 Quận 5 từ 8g0 đến 13g0 – T19G một …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 24/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 5 và quận 8 ngày 24/8/2015 – D1LFE065D một phần Phường 1, Quận 5 từ 8g0 đến 13g0 – O29GE057D một …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 23/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 8 ngày 23/8/2015 – F19L một phần Phường 9, 10, 11, 12 Quận 8 từ 8g0 đến 13g0 – T19FE035D một …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 22/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 2 ngày 22/8/2015 – F29H một phần phường Cát Lái – Quận 2 từ 08g00 đến 13g00. * cắt điện chuyển …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 21/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 5 và quận 8 ngày 21/8/2015 – Q19BE089L, Q19BE098D, Q19BE104N, C1DHE010D một phần Phường 4, 11 Quận 5 từ 8g0 đến …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 20/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 5 và quận 8 ngày 20/8/2015 – Q19BE031D, Q19BE080D, C1DFE059D một phần Phường 2, 13 Quận 5 từ8g0 đến 13g0 – …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 19/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 5 và quận 8 ngày 19/8/2015 –T19GE195D, T19GE196L, T19GE197D, T19GE198D một phần Phường 6, Quận 8 từ 8g0 đến 13g0 * …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 18/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 5 và quận 8 ngày 18/8/2015 – Q19BE052H một phần Phường 1 Quận 5 từ 8g0 đến 13g0 – T19HE055D một …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 17/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 1 và quận 3 ngày 17/8/2015 * Cắt điện chuyển tải: (Gián đoạn điện khoảng 15phút) – E19P, E1AO, E1AQ một …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 16/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 1 ngày 16/8/2015 – L29FA074L một phần phường Phạm Ngũ Lão – Quận 1 từ 08g00 đến 10g00 Lịch cúp điện …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 15/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 1 ngày 15/8/2015 – Q19KA007D một phần phường Bến Thành – Quận 1 từ 08g00 đến 13g00 Lịch cúp điện quận …