Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 18/9/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện  quận Thủ Đức  ngày 18/9/2015 -J19D một phần phường Hiệp Bình Chánh – Quận Thủ Đức từ 08g00 đến 13g00. Lịch cúp …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 17/9/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện  quận 2 và quận 9  ngày 17/9/2015 – F29CX064D một phần phường Phước Long B – Quận 9 từ 07g00 đến 12g00. – …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 15/9/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện  quận 1 ngày 16/9/2015 – R29MA011D, R29DA002D, E1AMA029D, Q19FA016D một phần phường Bến Thành, Bến Nghé, Cầu Ô Lãnh – Quận 1 …

  Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 11/9/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện  quận 3 ngày 11/9/2015 – Q29AA052N một phần phường 7 – Quận 3 từ 07g00 đến 12g00 Lịch cúp điện  quận …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 8/9/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 5 và quận 8 ngày  8/9/2015 – Q19B một phần Phường 4 Quận 5 từ 8g0 đến 13g0 – T19BE053D, T19BE056D …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 7/9/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 1 và quận 3 ngày 7/9/2015 – Q29AA038D, Q29AA004D, L29GA034D, L29GA039D, L29GA036D một phần phường Bến Thành, Bến Nghé – Quận …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 6/9/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 1 ngày 6/9/2015 – L29EA019D, Q19KA001D một phần phường Bến Thành, Ng Cư Trinh – Quận 1 từ 07g00 đến 09g00 Lịch …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 4/9/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 1 và quận 3 ngày 4/9/2015 – L29FA023D, S29FA059D, L29HA023D, S29FA059D một phần phường Bến Thành, Đakao – Quận 1 từ …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 31/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 1 và quận 3 ngày 31/8/2015 – L29D, E19HA218D, E19HA206D, E19HA170 một phần phường Bến Nghé, Ng Thái Bình – Quận …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 30/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 1 ngày 30/8/2015 – Q19M, L29F một phần phường Cầu Ô Lãnh, Ng Thái Bình, Phạm Ngũ Lão – Quận 1 …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 29/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận Bình Tân ngày 29/8/2015 – P19H, E39C: một phần phường An Lạc A, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Tân …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 28/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 1 và quân 3 ngày 28/8/2015 – L29H, L29D, R29MA011D, E1AMA029D một phần phường Bến Thành, Bến Nghé – Quận 1, …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 27/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 1 và quân 3 ngày 27/8/2015 – Q19A, Q19MA028R, Q19MA005R, E1AMA029D một phần phường Bến Thành, Ng Thái Bình – Quận …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 26/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 1 và quân 3 ngày 26/8/2015 – L29G, Q19FA027D, L29IA005D, E1AMA029D, L29EA029D một phần phường Cầu Ô Lãnh, Ng Thái Bình …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 25/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 5 và quận 8 ngày 25/8/2015 – Q19BE017D một phần Phường 2 Quận 5 từ 8g0 đến 13g0 – T19G một …