Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 30/09/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện khu vực huyện Củ Chi: – V19OS017C, V19OS018D, V19OS019C: Một phần xã Tân An Hội, Phước Hiệp huyện Củ Chi từ 08g00 …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 29/09/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện Quận 1 và Quận 3: – Q29AA029D một phần phường 13 – Quận 3 từ 07g00 đến 12g00 Lịch cúp điện Quận …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 22/9/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện  quận Bình Thạnh-Phú Nhuận  ngày 22/9/2015 -D29E một phần phường 12 quận Bình Thạnh từ 09g00 đến 14g00. -B19IG005D, B19IG028D một phần …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 21/9/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện  quận Bình Thạnh  ngày 21/9/2015 -D29D một phần phường 26 quận Bình Thạnh từ 09g00 đến 14g00. -R29FG031D, R29FG060L một phần phường …

Lịch cúp điện Tp HCM ngày 20/09/2015 Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 20/9/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 1 và quận 3 ngày 20/9/2015 – E1BI, E1AMA050L một phần phường Bến Nghé …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 18/9/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện  quận Thủ Đức  ngày 18/9/2015 -J19D một phần phường Hiệp Bình Chánh – Quận Thủ Đức từ 08g00 đến 13g00. Lịch cúp …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 17/9/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện  quận 2 và quận 9  ngày 17/9/2015 – F29CX064D một phần phường Phước Long B – Quận 9 từ 07g00 đến 12g00. – …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 15/9/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện  quận 1 ngày 16/9/2015 – R29MA011D, R29DA002D, E1AMA029D, Q19FA016D một phần phường Bến Thành, Bến Nghé, Cầu Ô Lãnh – Quận 1 …

  Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 11/9/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện  quận 3 ngày 11/9/2015 – Q29AA052N một phần phường 7 – Quận 3 từ 07g00 đến 12g00 Lịch cúp điện  quận …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 8/9/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 5 và quận 8 ngày  8/9/2015 – Q19B một phần Phường 4 Quận 5 từ 8g0 đến 13g0 – T19BE053D, T19BE056D …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 7/9/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 1 và quận 3 ngày 7/9/2015 – Q29AA038D, Q29AA004D, L29GA034D, L29GA039D, L29GA036D một phần phường Bến Thành, Bến Nghé – Quận …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 6/9/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 1 ngày 6/9/2015 – L29EA019D, Q19KA001D một phần phường Bến Thành, Ng Cư Trinh – Quận 1 từ 07g00 đến 09g00 Lịch …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 4/9/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 1 và quận 3 ngày 4/9/2015 – L29FA023D, S29FA059D, L29HA023D, S29FA059D một phần phường Bến Thành, Đakao – Quận 1 từ …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 31/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 1 và quận 3 ngày 31/8/2015 – L29D, E19HA218D, E19HA206D, E19HA170 một phần phường Bến Nghé, Ng Thái Bình – Quận …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 30/8/2015 một số khu vực dưới đây: Lịch cúp điện quận 1 ngày 30/8/2015 – Q19M, L29F một phần phường Cầu Ô Lãnh, Ng Thái Bình, Phạm Ngũ Lão – Quận 1 …