Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 26/10/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận 6, quận Bình Tân: – T19I, một phần phường 3,4,7,8 – Q.6 từ 00g00 đến 00g30 – T29BL116L, T29BL085D, T29BL086D, T29KL075N, T29KL051D, …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 22/10/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận 5 và quận 8: – D1LFE066D, Q19BE100D một phần P1,4Q5 từ 8g0 đến 13g0  – T19DE022D, T19DE031D, T19GE067D một phần P5,7Q8 từ …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 21/10/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận 5 và quận 8: – C19IE001D, C19IE002D, D1LHE014D một phần P1,14Q5 từ 8g0 đến 13g0 – E29E một phần P7Q8 từ 8g0 …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 16/10/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận 10 và quận 11: Cắt điện chuyển tải: – R19IC011D một phần P11-Q11  từ 12g30 đến 13g00 – R19IC019D, R19IC020D một phần …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 14 và 15/10/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận 6, quận Bình Tân: * Ngày 14/10/2015 – W19NL062D: một phần phường Bình Hưng Hòa- Q.Bình Tân từ 08g00 đến …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 13/10/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận 6, quận Bình Tân: – V29GL073D,V29GL086D: một phần phường Bình Trị ĐôngQ.Bình Tân từ 08g00 đến 13g00 Khu vực quận Gò Vấp: …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 12/10/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận Gò Vấp: – M29IH046D, M29IH047D, M29IH107D một phần phường 15, 16 Q.GV từ 08g00 đến 13g00 Khu vực quận Thủ Đức: – …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 10 và 11/10/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận 10 và quận 11: * Ngày 10/10/2015 Cắt điện chuyển tải: – R19IC039N một phần P5-Q11  từ 14g30 đến 15g00 …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 09/10/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận Gò Vấp: – B19LH184D một phần phường 07 Q.GV từ 08g00 đến 13g00 Khu vực quận Thủ Đức: – J19D một phần …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 08/10/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận 5 và quận 8: – C1DRE008D, C1DRE011N một phần P12Q5 từ 8g0 đến 13g0 – T19CE046D, T19HE159D một phần P4,15Q8 từ 8g0 …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 07/10/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận 5 và quận 8: – F19AE126D, F19AE141D, F19AE154D, T19DE030D một phần P3,5Q8 từ 8g0 đến 13g0 – F19FE007D một phần P1Q8 từ …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 06/10/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận 6, quận Bình Tân: – V29GL094D: một phần phường Bình Trị Đông – Q.Bình Tân từ 08g00 đến 13g00 Khu vực quận …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 05/10/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận Tân Phú: – W19IN009D, một phần P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú từ 08h00 đến 13h00 Khu vực quận 6, quận Bình Tân: – …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 02/10/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực Quận Gò Vấp: – M29A một phần phường 12, 14 Q.GV từ 08g00 đến 13g00 Khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận: …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 01/10/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực Quận Bình Thạnh, Quận Phú Nhuận: – U29IG022D, U29IG021D, U29IG020D một phần phường 10 quận Phú Nhuận từ 09g00 đến 14g00. Khu vực …