Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 31/3/2016 một số khu vực dưới đây: Quận 2, Quận 3, Quận 12,… + NGÀY 31/3/2016: – F29A một phần phường An Phú – Quận 2 từ 09g00 đến 12g30. – U19FX121D …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 30/3/2016 một số khu vực dưới đây: Quận 1, Quận 3, Tân Bình, Quận 2, Quận 12,… + NGÀY 30/3/2016: – S29A một phần phường 7, 8 – Quận 3 từ 07g00 đến …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 10/11/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận 6, quận Bình Tân: – W19NL008D,E39BL010D, O29CL084D: một phần phường Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông A, An Lạc A – Q.Bình …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 09/11/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận Gò Vấp: – B19NH061D, M29IH012D, B1IGH128D, một phần phường 03, 04, 16 Q.GV từ 08g00 đến 13g00. Khu vực huyện Củ Chi: …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 07 và 08/11/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận 5 và quận 8: * Ngày 07/11/2015 – D1LIE017D, F1CEE010D, một phần P3 – Q5 từ 08g00 đến 13g00. * …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 06/11/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận Gò Vấp: – B19NH067D, một phần phường 07 Q.GV từ 08g00 đến 13g00. Khu vực huyện Củ Chi: – F39B: Một phần …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 05/11/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận 5 và quận 8: – C1DFE033S, Q19BE096D một phần P4,13 – Q5 từ 08g00 đến 13g00 – O29GE038D một phần P16 – …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 04/11/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận 6, quận Bình Tân: * Cắt điện chuyển tải: – T19I : một phần phường 3, 4, 7, 8 – Q.6 từ …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 03/11/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận 5 và quận 8: – D19DE019D, F1CCE023D một phần P4 – Q5 từ 08g00 đến 13g00  – T19FE038D, T19FE039N một phần P5,16 …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 02/11/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận 6, quận Bình Tân: – O19FL001D: một phần phường Bình Hưng Hòa B – Q.Bình Tân từ 08g00 đến 13g00 Khu vực …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 30/10/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận 5 và quận 8: – F1CDE009D, C1DNE004D, F1CIE009D, Q19BE033D một phần P3,4,5,11 – Q5 từ 8g00 đến 13g00 – T19J một phần …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 29/10/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận Gò Vấp: – M29HH066D, M29KH025D một phần phường 06, 13 Q.GV từ 08g00 đến 13g00. Khu vực quận Thủ Đức: – D39A, …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 27/10/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận 6, quận Bình Tân: – C19HL198D: một phần phường 12 – Q.6 từ 09g00 đến 11g00 Khu vực quận 5 và quận …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 26/10/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận 6, quận Bình Tân: – T19I, một phần phường 3,4,7,8 – Q.6 từ 00g00 đến 00g30 – T29BL116L, T29BL085D, T29BL086D, T29KL075N, T29KL051D, …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM  thông báo lịch cắt điện ngày 22/10/2015 một số khu vực dưới đây: Khu vực quận 5 và quận 8: – D1LFE066D, Q19BE100D một phần P1,4Q5 từ 8g0 đến 13g0  – T19DE022D, T19DE031D, T19GE067D một phần P5,7Q8 từ …