Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 12/05/2016 một số khu vực dưới đây: Q.12, Củ Chi, Q. Tân Bình,… Kính đề nghị Quý Khách Hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 11/05/2016 một số khu vực dưới đây: Q.12, Củ Chi, phường Bình Chiểu, Q. Tân Bình,… Kính đề nghị Quý Khách Hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 9/05/2016 một số khu vực dưới đây: Q.12, Củ Chi, Q.3, Q.9, Bình Chánh, Phường Linh Xuân, phường Bình Chiểu, Q. Tân Bình, Q.Bình Thạnh,… * Thứ Ba, Ngày 10/05/2016: – N19AD399D …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 9/05/2016 một số khu vực dưới đây: Q.12, Củ Chi, Q.2, Bình Thạnh, Q.3, Phường Linh Xuân, phường Bình Chiểu, phường Bình An,… * Thứ Hai, Ngày 09/05/2016: – N19JD132D một phần …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 8/05/2016 một số khu vực dưới đây: Q.12, Bình Chánh, Phường Trường Thọ,… * Chủ Nhật Ngày 08/05/2016: – N19JD31-1 trạm khách hàng KCN Tân Thới Hiệp, Quận 12 từ 08g0 đến …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 7/05/2016 một số khu vực dưới đây: Q.12, phường Bình Chiểu, Phường Linh Xuân,… * Thứ Bảy Ngày 07/05/2016: – N19ND033D một phần phường Tân Thới Hiệp, Quận 12 từ 08g0 đến …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 6/05/2016 một số khu vực dưới đây:  Củ Chi, Q.1, Q.2, Q.3, Bình Chánh, … * Thứ Sáu Ngày 06/05/2016: – N19JD040D một phần phường Hiệp Thành, Quận 12 từ 08g0 đến …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 29/04/2016 một số khu vực dưới đây: Q.12, Q.2,Q.Tân Phú,… * Ngày 29/04/2016: – N19AD024D, N19AD025D một phần phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 từ 08g0 đến 10g0. – N19JD128D một phần …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 28/04/2016 một số khu vực dưới đây: Q.Bình Chánh, Q.12, Q. Củ Chi, Q.2,Q.Tân Phú,… Ngày 28/04/2016: – B29HD10 một phần phường Tân Thới Nhất, Quận 12 từ 08g00 đến 12g00. – …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 27/04/2016 một số khu vực dưới đây: Q.Bình Chánh, Q.12, Củ Chi, Q.2,Q.Tân Phú,… + Ngày 27/04/2016: – J29J, O19I một phần ấp 1, 2, 3 xã Vĩnh Lộc B huyện Bình …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 25/04/2016 một số khu vực dưới đây: Q.Bình Tân, Củ Chi, Q. Tân Phú, Q.12, Q. Phú Nhuận,… + Ngày 26/04/2016: – W19HL137D, O19BL001D: một phần phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 25/04/2016 một số khu vực dưới đây: Q.Bình Tân, Q.6, Q. Tân Phú, Q.12, Q. Phú Nhuận,… + Ngày 25/04/2016: – O29DL002D: một phần phường An Lạc 2 – Q.Bình Tân từ …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 24/04/2016 một số khu vực dưới đây: Q.Bình Tân,… + Ngày 24/04/2016: – P19ML006D, P19ML005D, P19MA1 : một phần phường Bình Trị Đông B – Quận Bình Tân từ 8g00 đến 11g00

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 23/04/2016 một số khu vực dưới đây: Q.12, Q.6,… + Ngày 23/04/2016: – C19LL301D, C19CL108D, C19CL114D, C19CL060D, C19CL005D, C19CL078L, C19CL076L, C19CL063D : một phần phường 11,12 – Quận 6 từ 9g00 đến …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 22/04/2016 một số khu vực dưới đây:  Q. Tân Bình , Q.Tân Phú, Q.12, Củ Chi, Q.6, Bình Chánh, Q. Phú Nhuận… + Ngày 22/04/2016: – C19CL038R, C19CL039D, C19CL042D, C19CL043D: một phần …