Công ty Điện Lực Sài Gòn thông báo lịch cắt điện tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 22/2 đến 28/2/2017. Điện lực Sài Gòn thông báo Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 1 và Quận 3  để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và …

Tổng công ty Điện lực TP.HCM xác nhận có sự cố trên đường dây 500kV gây cúp điện trên diện rộng tại 18 quận, huyện.

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 24/05/2016 một số khu vực dưới đây: Q. Tân Phú ,…

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 24/05/2016 một số khu vực dưới đây: Q.12, Củ Chi, Q.9, Q. Bình Tân ,…

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 20/05/2016 một số khu vực dưới đây: Q.12, Củ Chi, Q.9, Q. Tân Phú, Q.Tân Bình,… Kính đề nghị Quý Khách Hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 9/05/2016 một số khu vực dưới đây: Q.12, Củ Chi, Q Thủ Đức,… Kính đề nghị Quý Khách Hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 9/05/2016 một số khu vực dưới đây: Q.12, Củ Chi, P Linh Đông,… Kính đề nghị Quý Khách Hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 9/05/2016 một số khu vực dưới đây: Q.12, Q Tân Bình,… Kính đề nghị Quý Khách Hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 14/05/2016 một số khu vực dưới đây: Q.12, P Tam Phú, P Linh Xuân, P Linh Đông,… Kính đề nghị Quý Khách Hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 13/05/2016 một số khu vực dưới đây: Q.12, Củ Chi, Q. Tân Bình,… Kính đề nghị Quý Khách Hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 12/05/2016 một số khu vực dưới đây: Q.12, Củ Chi, Q. Tân Bình,… Kính đề nghị Quý Khách Hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 11/05/2016 một số khu vực dưới đây: Q.12, Củ Chi, phường Bình Chiểu, Q. Tân Bình,… Kính đề nghị Quý Khách Hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 9/05/2016 một số khu vực dưới đây: Q.12, Củ Chi, Q.3, Q.9, Bình Chánh, Phường Linh Xuân, phường Bình Chiểu, Q. Tân Bình, Q.Bình Thạnh,… * Thứ Ba, Ngày 10/05/2016: – N19AD399D …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 9/05/2016 một số khu vực dưới đây: Q.12, Củ Chi, Q.2, Bình Thạnh, Q.3, Phường Linh Xuân, phường Bình Chiểu, phường Bình An,… * Thứ Hai, Ngày 09/05/2016: – N19JD132D một phần …

Để phục vụ công tác sửa chữa, nâng cấp lưới điện, công ty điện lực TP HCM thông báo lịch cắt điện ngày 8/05/2016 một số khu vực dưới đây: Q.12, Bình Chánh, Phường Trường Thọ,… * Chủ Nhật Ngày 08/05/2016: – N19JD31-1 trạm khách hàng KCN Tân Thới Hiệp, Quận 12 từ 08g0 đến …