Lịch cắt điện tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 22/2 đến 28/2/2017

Ngày đăng: 22/02/2017

Công ty Điện Lực Sài Gòn thông báo lịch cắt điện tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 22/2 đến 28/2/2017.

Lịch cắt điện tại TP. Hồ Chí Minh từ ngày 22/2 đến 28/2/2017. Ảnh minh họa: TTXVN

Điện lực Sài Gòn thông báo Công ty sẽ tạm ngưng cung cấp điện theo kế hoạch khu vực Quận 1 và Quận 3  để bảo trì, đại tu, nâng cấp lưới điện và đảm bảo sự hoạt động ổn định của hệ thống điện.

Khách hàng xem mã trạm (gồm 9 chữ số) hoặc mã đường dây (gồm 4 chữ số) trong thông báo này, so sánh với mã trạm hoặc 4 chữ số đầu của mã trạm ghi trên hóa đơn tiền điện để biết về lịch cắt điện.

Lịch cắt điện tại quận 1, TP. Hồ Chí Minh các ngày cụ thể như sau:

+ NGÀY 23/02/2017:

– E19P một phần phường Đakao – Quận 1 dự kiến từ 09h00 đến 14h00
– E1BO một phần phường Bến Nghé – Quận 1 dự kiến từ 15h00 đến 17h00

+ NGÀY 24/02/2017:

– E19P một phần phường Đakao – Quận 1 dự kiến từ 09h00 đến 11h00

+ NGÀY 25/02/2017:
– L29D một phần phường Bến Nghé – Quận 1 dự kiến từ 09h00 đến 12h00

+ NGÀY 27/02/2017:
– Q19AA122D một phần phường Bến Thành – Quận 1 dự kiến từ 12h00 đến 16h00

Lịch cắt điện tại quận 3, TP. Hồ Chí Minh các ngày cụ thể như sau:

+ NGÀY 22/02/2017:
– Q19D một phần phường 2 – Quận 3 dự kiến từ 13h00 đến 15h00
– L29EA035D một phần phường Bến Thành – Quận 1 dự kiến từ 15h00 đến 15h30

+ NGÀY 24/02/2017:
– L29D một phần phường 6 – Quận 3 dự kiến từ 12h00 đến 15h00

+ NGÀY 25/02/2017:
– L29D một phần phường 6 – Quận 3 dự kiến từ 13h00 đến 15h00

+ NGÀY 27/02/2017:
– L29D một phần phường 6 – Quận 3 dự kiến từ 09h00 đến 12h00

– Q19DA132D, Q19DA083D một phần phường 5 – Quận 3 dự kiến từ 12h00 đến 14h00

+ NGÀY 28/02/2017:
– Q29AA031D một phần phường 14 – Quận 3 dự kiến từ 08h00 đến 09h00

BNEWS/TTXVN

Nguồn:http://bnews.vn/-lich-cat-dien-tai-tp-ho-chi-minh-tu-ngay-22-2-den-28-2-2017/36012.html
Loading...
việc làm tiếng trung