Những câu nói “đặc sản” của người Sài Gòn: Không lẫn đi đâu được, thấy “cưng” vô cùng!

Người Sài Gòn vốn giản dị, gần gũi, chẳng câu nệ tiểu tiết.. Bởi thế, họ nói chuyện với nhau rất gần gũi, thân tình. Ai vừa đặt chân đến Sài Gòn, nghe những câu nói lóng của dân bản địa ở đây, đôi khi khó hiểu. Nhưng dần dà, sống lâu ở cái đất này, người ta lại cảm thấy yêu thêm những câu nói thân tình, dân dã ấy. Những gì đã trở thành “đặc sản”, thì chẳng thể tìm thấy ở nơi nào, bởi nó gói ghém cả cái hồn của Sài Gòn ở đó.

Read More