Gần đây, ‘Nuclear FIRE Noodle(핵불닭볶음면) phiên bản giới hạn’ thật sự HOT trên toàn thế giới. Khoảng hai năm trước ‘FIRE NOODLE(불닭볶음면)’ của Korean Noodle Manufacturer (nhà sản xuất mì Hàn Quốc), Samyang, đã rất phổ biến. Samyang đã cho ra mắt ‘Noodle FIRE’ vào năm nay, và cho biết nó có vị cay gấp …